ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Piątek, 05 października 2012r.
W związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I DORADZTWO EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH PROJEKTU LIDER W SAMORZĄDZIE PODDZIAŁANIE 5.2.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”

Postępowanie nr 5/5.2.1/PO KL/2012/ZK

Komplet dokumentów do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu: POBIERZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia PDF DOC
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa PDF DOC
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy PDF DOC
Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych szkoleń PDF DOC
Załącznik nr 5 – Życiorys zawodowy PDF DOC
Załącznik nr 6 – Informacja o zatrudnieniu w innych projektach PDF DOC
Załącznik nr 7 – Oświadczenie zleceniobiorcy PDF DOC
Załącznik nr 8 – Wzór umowy PDF DOC

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

W związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„Wykonanie jednolitego oznakowania 3 urzędów gmin w województwie świętokrzyskim w związku z realizacją projektu pn. LIDER w samorządzie w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

Postępowanie nr 8/5.2.1/PO KL/2012/ZK

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu PDF
Pytania wykonawców PDF
Charakterystyka przedmiotu zamówienia DOC PDF
Oferta cenowa DOC PDF
Oświadczenie wykonawcy DOC PDF
Wykaz wykonanych uslug DOC PDF
Wzór umowy DOC PDF

 

 

 

 

 

 

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Środa, 20 marca 2013r.
W związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„Wykonanie jednolitego oznakowania 3 urzędów gmin w województwie świętokrzyskim w związku z realizacją projektu pn. LIDER w samorządzie 
w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”  

Postępowanie nr 7/5.2.1/PO KL/2012/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu PDF
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia PDF DOC
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa PDF DOC
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy PDF DOC
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług PDF DOC
Załącznik nr 5 – Wzór umowy PDF DOC

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Poniedziałek, 04 marca 2013r.
W związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„Wykonanie jednolitego oznakowania 3 urzędów gmin w województwie świętokrzyskim w związku z realizacją projektu pn. LIDER w samorządzie w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Postępowanie nr 6/5.2.1/PO KL/2012/ZKr

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu PDF  
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia PDF DOC
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa PDF DOC
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy PDF DOC
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanuch usług PDF DOC
Załącznik nr 5 – Wzór umowy PDF DOC

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wtorek, 11 września 2012r.
W związku z realizacją projektu „LIDER w samorządzie” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„USŁUGĘ HOTELOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ I KONFERENCYJNEJ na potrzeby realizacji projektu pn. LIDER w samorządzie w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Postępowanie nr 4/5.2.1/PO KL/2012/ZK

 
Komplet dokumentów do pobrania:
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu: POBIERZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia PDF DOC
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa PDF DOC
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy PDF DOC
Załącznik nr 4 – Wzór umowy PDF DOC

 


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab