KONTAKT
Obrazek użytkownika joanna.lurzynska
Joanna Lurzyńska

506 976 134


Obrazek użytkownika marzena.piwowarczyk
Marzena Piwowarczyk

41 275 00 58

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU


W terminie wrzesień 2013 – marzec 2014 r. zrealizowaliśmy w ramach projektu 5 szkoleń. Osoby uczestniczące w kursach zwiększyły swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i kompetencji ICT.

Tematyka kursu języka angielskiego i ilość zaplanowanych godzin była zgodna z poziomem A2 - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Program szkolenia obejmował 120 godz. lekcyjnych, realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz uwzględniał wszystkie sprawności językowe (czytanie, pisanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem nośników audiowizualnych).

W ramach kursu ECDL START uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności umożliwiające przystąpienie do 4 egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadczającego, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: zarządzanie plikami, edycja tekstów czy wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.

Szkolenia zostały zakończone egzaminem państwowym, 24 osoby uzyskały certyfikat TOEIC Bridge na poziomie A, natomiast 31 osób otrzymało certyfikat ECDL.


FacebookTab